Veelgestelde vragen

 • Hoe werkt MSNP – Minnelijke schuldregeling?

  Deze  regeling is vrijwillig: schuldeisers zijn niet verplicht eraan mee te werken. Alle schuldeisers krijgen een aflosvoorstel. Dit is een percentage van de totale schuld. Gaan alle schuldeisers akkoord en voldoet u drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. U lost nooit meer dan drie tot 5 jaar af, maar het streven is uw schulden volledig af te lossen! Een uitzondering waarbij schuldeisers gedwongen worden mee te werken aan een schuldregeling is het dwangakkoord.

  Om een dergelijke regeling te kunnen realiseren moeten eerst alle schulden duidelijk zijn. Daarnaast moeten de inkomsten en uitgaven stabiel zijn.

  Als de MSNP niet lukt kan er een WSNP aanvraag worden ingediend.

 • Hoe werkt de WSNP – Wet Schuldsanering?

  Als u bent toegelaten tot de WSNP hoort u wie tot uw bewindvoerder is benoemd. U moet zelf direct, liefst telefonisch, contact opnemen met die bewindvoerder.

  Het slagen van de schuldsaneringsregeling is vooral uw eigen verantwoordelijkheid. Er wordt van u een actieve houding verwacht bij het naleven van de hieronder genoemde verplichtingen. Dit betekent dat u zelf het voortouw moet nemen bij het oplossen van problemen.

 • Hoe ziet het volledige stappenplan eruit van schuldenbewind?

  Op het moment dat het bewind uitgesproken is door de rechter gaat de beschermingsbewindvoerder aan de slag.

  Alle instanties worden aangeschreven en verzocht de gegevens aan te passen en een opgave van eventuele schulden te doen.

  Als alle inkomsten en uitgave in kaart en stabiel zijn kan er een schuldhulpverleningtraject worden gestart. De recente schuldenopgaven en de historie van de schuld moet bekend zijn.

  In eerste instantie zal de schuldhulpverlener proberen een oplossing te zoeken met uw schuldeisers: het zogenaamde minnelijke traject MSNP. Lukt dat niet, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject (de WSNP).