Tarieven

De tarieven per 1 januari 2024 zijn:

Tarief soort
Een persoon
Standaard bewind €   133,10 per maand
Schulden bewind €   172,12 per maand
Intake €   751.41
Verkoop of ontruiming €   469,48
Eindrekening €   281,93
Meerpersoons
Standaard bewind €  159,52 per maand
Schuldenbewind €  206,51 per maand
Intake €  901,45
Verkoop of ontruiming €  469,48
Eindrekening €  338,80

 

Voor de intakevergoeding verzorgt de bewindvoerder de opstart van de bewindvoering. Daartoe behoren:

  • het aanvragen van het bewind en indien nodig het meegaan naar de zitting;
  • het in kaart brengen van de samenstelling van het vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen;
  • alle reguliere werkzaamheden in verband met het compleet maken van het inkomen van de cliënt, zoals het aanvragen van een uitkering en toeslagen;
  • het regelen van bankzaken, zoals het openen van een beheerrekening;
  • het aanschrijven van alle bij het bewind betrokken organisaties.

BIJZONDERE BIJSTAND

De kosten van bewindvoering kunnen worden vergoed vanuit bijzondere bijstand. Wanneer de cliënt een beperkt inkomen en vermogen heeft, vraagt de bewindvoerder altijd bijzondere bijstand aan voor de kosten van bewindvoering. In veel gevallen vergoedt de Sociale Dienst het jaartarief, de intakevergoeding en de kosten voor bijzondere handelingen volledig. Wanneer het inkomen echter te ver boven de bijstandsnorm ligt of er teveel spaargeld is opgebouwd, is het echter mogelijk dat de Sociale Dienst de kosten van bewindvoering gedeeltelijk of niet vergoedt. De cliënt dient een gedeelte van de kosten dan zelf te betalen.

De bewindvoerder streeft altijd naar volledige vergoeding van de kosten door de verstrekking van bijzondere bijstand. Dit levert voor zowel de cliënt als de bewindvoerder een aantrekkelijker en gemakkelijker verloop van het bewind op.